Om driftstoppet 1 april 2021

Om du ser 4 st streck i displayen när du startar alkolåset, slå av tändningen och koppla ur handenheten från spiralkabeln.

Det fel som uppstod den 1 april 2021 är avhjälpt och vi arbetar nu för fullt tillsammans med vår producent och våra servicepartners för att så snabbt som möjligt genomföra de åtgärder som krävs för att återställa att samtliga alkolås fungerar korrekt

Skulle du ha ett alkolås som ännu inte fungerar, se längre ner på sidan för instruktion.

Vad hände?

Den analys vi nu har gällande orsaken till driftstoppet är fortsatt preliminär där den fortsatta undersökningen kommer att fortgå tills vi med säkerhet har alla nödvändiga svar. Det vi kan säga i skrivande stund är:

 • På grund av en manipulation utom Dignitas kontroll av den datakod som styr alkolåsets datum och tidsangivelser så blockerades alkolåsets från att starta från och med 1.4.2021
 • Felet kunde direkt åtgärdas av vår producent där samtliga alkolås som nu levereras fungerar korrekt så ni kan vara trygga i att beställa nya alkolås av oss
 • Den uppdatering som nu görs av samtliga alkolås handenheters mjukvara kommer att återställa existerande alkolås till att fungera som tidigare. Att göra denna uppdatering tar endast ca 15 minuter och görs av en Dignita auktoriserad servicepartner

Har du ett villkorat alkolås av märket AL-100 som inte fungerar?

 • Om du har fortsatta problem med ditt villkorade alkolås även efter att programvaran har uppdaterats beror det på att handenheten är defekt. Gör då så här:
  • Koppla bort din handenhet från spiralkabeln med snäppkontakten i botten av handenheten.
  • Beställ en förfrankerad returpåse från oss här; Beställ formulär.
  • Lägg handenheten i returpåsen och skicka tillbaka till oss.
  • Vi åtgärdar handenheten och skickar tillbaka den till dig. När du får tillbaka handenheten kan du direkt ansluta den till spiralkabeln och använda alkolåset.
 • Alternativt kan din serviceverkstad hjälpa dig att skicka tillbaka handenheten.  Närmaste serviceverkstad hittar du här 

Har du ett alkolås för företag (kommersiellt) av märket AL-100 som inte fungerar?

Koppla bort din handenhet från spiralkabeln och ta med den till närmaste serviceverkstad för uppgradering av programvara eller byte av handenhet.

 

Om driftstoppet 1 april 2021