Alkolukon pakollisuus

Hallitus päätti 3. kesäkuuta 2010 alkolukon käyttöä ja hyväksyntää koskevien lakien sisällöstä, ja molempien lait tulivat voimaan 1. elokuuta 2011. Alkolukon käytöstä tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa tuli pakollista, samalla kun määritellään alkolukkoa koskevat tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.

 

Nykyinen alkolukon käyttösuositus muuttui pakolliseksi lain voimaan tulon jälkeen. Tilapäisesti alkolukotonta autoa voi käyttää enintään viisi päivää esimerkiksi auton korjauksen aikana, mutta tästä poikkeustilanteesta on ilmoitettava kuljetuksen tilaajalle viipymättä. Tilausajoina hoidettavat koulu- ja päivähoitokuljetukset, jotka ovat takseilla ja linja-autoilla suoritettavia koulukuljetuksia, muodostavat tämän pakollisuuden piirin.

 

Jatkossa Suomessa käytettävien alkolukkomallien on täytettävä vähintään eurooppalaisen Suomessa hyväksytyn standardin (EN-SFS-standardi) vaatimukset tai jonkin EU:n jäsenvaltion vastaavat kansalliset vaatimukset. On huomattava, että alkolukon asentamisen jälkeen ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa.

 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa laitteille hyväksynnät ja ylläpitää luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista. Dignitan alkolukko on Traficomin hyväksymä.

 

Alkolukon laiminlyönnistä seuraa sakkorangaistus päiväsakkoina, ja alkolukon käyttöä valvotaan osana normaalia liikennevalvontaa.

 

Alkolukon käyttö voi parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi. Kyseessä on erillinen laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, mikäli kuljettajan uloshengitysilmassa on alkoholia noin 0,2 promillea vastaava määrä tai enemmän.

 

Kansainväliset tutkimukset ovat yksimielisesti osoittaneet, että alkolukon käyttö vähentää tehokkaasti rattijuopumuksia. Ammattiliikenne ei ole poikkeus, ja alkolukon käytön tavoitteena on nollatoleranssi rattijuopumukselle erityisesti koulu- ja päiväkotikuljetuksissa. Samalla työnantajat saavat paremmin tietoa kuljettajien mahdollisista päihdeongelmista ja voivat ennaltaehkäisevästi vaikuttaa tilanteeseen.

 

Alkoholi on osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja noin joka kuudennessa loukkaantumistapauksessa Suomessa. Päihdeonnettomuuksien vähentäminen on tärkeää, ja alkolukon käyttö voi olla tehokas keino tähän, kun alkoholin osuus onnettomuuksissa on kasvanut. Vuonna 2008 rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 96 ihmistä, joista 66 oli juopuneita kuljettajia, 24 juopuneen kuljettajan matkustajia ja 6 sivullisia. Loukkaantuneita oli 957.

 

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö