Faktaa onnettomuuksista

Alkoholionnettomuudet

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2016–2020

tutkimista kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista

27 % (n=202) oli alkoholionnettomuuksia.

Lähde: Liikennevakuutuskeskus (LVK)

 

Päihdeonnettomuuksissa kuolleet

Vuosina 2013–2017 päihdekuskien (alkoholin, huumeiden tai

ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaiset)

aiheuttamia kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvoonnettomuuksia tutkittiin kaikkiaan 304. Määrä vastaa kolmannesta (33 %) kaikista kuolemaan johtaneista

moottoriajoneuvo-onnettomuuksista.

 

Päihdekuskien 2013-17 aiheuttamissa moottoriajoneuvoonnettomuuksissa kuoli kaikkiaan 340 henkilöä, joista

  • 261 oli aiheuttajana olleita päihdekuljettajia,
  • 63 päihdekuskien ajoneuvoissa olleita matkustajia ja
  • 16 oli yhteenajoissa vastapuolena olleissa ajoneuvoissa.

Päihtyneiden moottoriajoneuvonkuljettajien aiheuttamissa

onnettomuuksissa kuoli vuosina 2013-2017 yhteensä kuusi

jalankulkijaa tai polkupyöräilijää.

  • Rattijuoppojen (väh. 0,5 ‰) aiheuttamissa onnettomuuksissa

kuoli 4 jalankulkijaa

 

Tieliikennekuoleman yksikköarvo on 2,77 milj. euroa.

(www.liikennefakta.fi).

Päihdeonnettomuuksissa 340 kuollutta 2013-2017 =

942 miljoonaa euroa.

Lähde: Traficom