Turvallisuus ennen kaikkea!

Alkolukon vapaaehtoinen käyttäminen kohentaa vastuullisen kuljetusyrityksen brändiä ja imagoa. Alkolukko on liikenneturvallisuuden fiksu lisävaruste, joka ennaltaehkäisee onnettomuuksia ja parantaa turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi keväällä 2022 mittavan ja perusteellisen liikenneturvallisuusstrategian. Sen tarkoituksena on ohjata kokonaisvaltaisesti liikenneturvallisuustyötä Suomessa. Vuoteen 2026 ulottuvan strategian toimenpideohjelmassa on listattu 103 toimenpidettä. Alkolukon käytöstä strategiassa todetaan muun muassa näin:

  • Alkolukon käyttöä edistetään edellyttämällä lainsäädännössä sen käyttöä yhteiskunnan korvaamissa tai järjestämissä kuljetuksissa.
  • Tavoitteena on, että alkoholin aiheuttamia kuolemia ja vakavia loukkaantumisia ei tapahdu yhteiskunnan korvaamissa kuljetuksissa lainkaan. Alkolukon käytön edistäminen on keskeinen toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Henkilölle, jolla on päihdeongelma, ja hänen läheisilleen tarjotaan apua ja tukea, ja ohjataan asianmukaiseen hoitoon sekä kerrotaan mahdollisuudesta ottaa alkolukko käyttöön vapaaehtoisuuteen perustuen.

Alkolukon käyttö tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa on ollut Suomessa pakollista elokuusta 2011 lähtien. Pakollisuus koskee kuljetuksia, jotka järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja joihin saadaan kunnan tai valtion tukea.

Alkolukon pakollisuuden laajentamista muihinkin, esimerkiksi valtion järjestämiin ja kustantamiin henkilö- ja tavarakuljetuksiin pohditaan aika ajoin. Vielä moiseen ei ole löytynyt riittävästi poliittista tahtoa ja uskallusta. Tosin monissa kuljetuksiin liittyvissä kilpailutuksissa ja tarjouspyynnöissä alkolukkoa jo vaaditaan.

 

Alkolukon vapaaehtoisesta käytöstä hyviä kokemuksia

Lainsäädännön mahdollisia tiukennuksia odotellessa keskittykäämme tässä artikkelissa alkolukon vapaaehtoiseen käyttöön. Jospa alkolukon käyttäminen voisikin olla esimerkiksi vastuullisille kuljetusyrityksille brändiä ja imagoa kohentava teko. Ja voisimmeko kenties ajatella, että alkolukko on oivallinen ja arkipäiväinen turvallisuusvaruste siinä missä turvavyökin?

”Ajatellaanpa vaikka suurehkoa kuljetusalan yritystä, joka ilmoittaa vahvoiksi arvoikseen vastuullisuuden ja liikenneturvallisuuden. Yrityksellä on kymmeniä, ehkä satoja kuljettajia. Miten yrityksen johto voi olla joka päivä sataprosenttisen varma, ettei yhdellekään kuskille ole sattunut virhearviointia? Kuinka voi varmuudella tietää, ettei kenelläkään kuljettajalla ole alkoholin kanssa edes lyhytaikaista ongelmaa? Varsinkin kun ne, joilla on alkoholin kanssa ongelmia, ovat tunnetusti usein varsin taitavia ongelmiensa peittelyssä”, sanoo Dignita Systems Suomi Oy:n Sampsa Köykkä.

Alkolukon avulla päästään nopeasti ja tehokkaasti käsiksi ongelmiin. Sen käytön rinnalla yritys voi tehdä tarvittaessa muita toimenpiteitä, kuten hoitoonohjausta.

Alkolukon vapaaehtoisesta käytöstä ja piloteista on lukuisia hyviä kokemuksia. Monissa yrityksissä tapaturmat, sairauslomat ja läheltä piti -tapaukset ovat vähentyneet ja työteho on parantunut. Toisinaan on vaikea osoittaa, että positiiviset seuraukset johtuvat suoraan alkolukkojen käyttöönotosta. Kovin loogistahan se kuitenkin on: jos kuljettajien joukossa on alkoholin riskikäyttäjiä, jotka nyt tietävät joutuvansa puhaltamaan pilliin ja skarppaamaan, niin ainakin aamuiset promillemäärän virhearvioinnit varmasti vähenevät.

”Toivoa sopii, että varsinkin henkilökuljetuksia, toki myös tavarakuljetuksia tekevät yrittäjät nostaisivat alkolukon käytön esille positiivisena asiana. Jotenkin tähän tapaan: ’Koska meillä vastuullisuus ja turvallisuus ovat niin tärkeitä arvoja, haluamme olla täysin varmoja, ettei meillä pääse tällaisia vahinkoja sattumaan. Siksi kaikissa autoissamme on alkolukko.”, Juuso Pulliainen Dignitalta ehdottaa.

 

Vastuullisuussanojen rinnalle vastuullisuustekoja

Myös vakuutuksen kannalta alkolukko voi olla olennainen tekijä. Vakuutusehtojen niin sanotussa pienessä präntissä on maininta alkoholin osuudesta onnettomuuteen. Vaikka kuljettajan veren alkoholipitoisuus olisi sallituissa rajoissa eli alle 0,5 promillea, vakuutusyhtiö ei korvaa tai vähintäänkin korvaus pienenee merkittävästi, jos alkoholilla katsotaan olleen vähänkin osuutta onnettomuuteen. Alkolukko näet estää auton käynnistymisen, jos kuljettajan uloshengitysilmassa on alkoholia vähintään 0,1 milligrammaa litrassa. Tämä vastaa noin 0,2 promillen alkoholipitoisuutta.

Alkolukolla valvottu rattijuopumuksesta kiinnijääneiden ajo-oikeus on Ruotsissa huomattavasti käytetympää kuin Suomessa. Myös vapaaehtoinen alkolukon käyttö on länsinaapurissa paljon yleisempää kuin meillä. Ruotsalaisten kuntien omistamissa autoissa on alkolukot ja kuljetuspuolen kilpailutuksissa yrityksiltä vaaditaan lähes poikkeuksetta alkolukkoja.

”Edellyttäkäämme Suomessakin yrityksiltä vastuullisuussanojen lisäksi myös vastuullisuustekoja! Joka vuosi saamme ikävä kyllä lukea uutisia, kun vastuullisuuttaan korostavien yritysten ajoneuvojen kuljettajat ovat aiheuttaneet onnettomuuksia, joissa alkoholilla on ollut osuutta”, Köykkä ja Pulliainen muistuttavat.

 

Kovasti turvavyötäkin aikoinaan vastustettiin

Entäpä sitten uusia kuljettajia kouluttavat oppilaitokset? Niillekin Dignitan Köykällä ja Pulliaisella on vahva viesti:

”Jokohan olisi korkea aika ryhtyä oppilaitoksissakin nostamaan alkolukkoa esille valistusmielessä? Kun ajatus positiivisesta ja turvallisesta alkolukon käytöstä syntyisi jo kuljettajapolun alussa, sitä tehokkaammin myös alkolukon stigma hälvenisi. Ja kenties yhä useampi alan ammattilainen pitäisi alkolukkoa samanlaisena turvallisuusvälineenä kuin tuttua turvavyötä. Kovasti turvavyötäkin aikoinaan vastustettiin.”

”Kun kerran tämmöinen fiksu ja varma laite on olemassa, niin sitä ei kannattaisi nähdä pahana, rajoittavana tai leimaavana. Se on yksi liikenneturvallisuuden lisävaruste, jolla pyritään nimenomaan ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan turvallisuutta.”

”Alkolukon hankkimista ja asennuttamista on vaikea nähdä kustannuskysymyksenä. Se on tärkeä turvallisuusinvestointi eikä ylimääräinen kuluerä.”

Mitä vastuulliset yritykset edellä, sitä kansalaiset perässä. Dignitan Sampsa Köykkä ja Juuso Pulliainen ovat viime aikoina kuulleet yhä useammin ilouutisia vastuullisista vanhemmista.

”Kun perheen nuori on saanut ajokortin, vanhemmat ovat halunneet olla varmoja ja satsata lapsensa turvallisuuteen asennuttamalla autoon vapaaehtoisesti alkolukon. Vaikka he  luottaisivatkin omaan fiksuun nuoreensa, autolla saattaa ajaa kuka vain – vaikka se porukan pöhköin. Turvallisuus ennen kaikkea!”

 

Alkolukko

  • Alkolukko estää ajoneuvon käynnistämisen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää sallitun rajan. Tarkkaan ottaen ajoneuvo ei käynnisty, jos kuljettajan uloshengitysilmassa on alkoholia vähintään 0,1 milligrammaa litrassa. Tämä vastaa noin 0,2 promillen alkoholipitoisuutta.
  • Alkolukko vaatii satunnaisesti puhalluksia myös ajon aikana. Alkolukko ei sammuta käynnissä olevaa moottoria, mutta ajoneuvon äänimerkki kytkeytyy päälle, jos ajonaikaista puhallusta ei anneta säädetyssä ajassa tai sallittu alkoholipitoisuus ylittyy. Alkolukko tallentaa kaikki käyttötiedot ja mahdolliset manipulointiyritykset keskusyksikön muistiin.
  • Alkolukon on oltava Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin hyväksymä, kuten Dignita AL-100 -alkolukko. Alkolukkojen asennukset ja huollot saa suorittaa vain Traficomin hyväksymä, valtuutettu alkolukkokorjaamo. 

 

Lisätietoja alkolukosta ja Traficomin hyväksymän Dignita AL-100 -alkolukon vuokrauksesta:

Alkolukon vuokraus

www.dignita.com/fi/alkolukko/

info@dignita ja (09) 4780 0788