Alkolås

Dignitas nye alkolås AL-100 har helt unike egenskaper og er tilpasset dagens moderne kjøretøy.

AL-100 påvirker ikke startmomentet i el-hybrider, nøkkelløse biler, eller biler med start/stopp funksjon.

En alkolås med god totaløkonomi som har alt du kan ønske deg.

AL-100 er godkjent av MHF Test Lab og av nye Cenelec standard EN-50436-2:2014. Standarden ble tatt i bruk i 2016.

Dignita alkolukko

Dignita sitt alkolås er markedets mest anvendelige om man ønsker integrere det mot egne eksisterende systemer som for eks. flåtestyring. Det kan leses ut 38 hendelser, og det kan sendes to kommandoer inn til AL-100.

AL-100 er testet på MHF sitt labratorie sammenhengende i 2 år uten å ha vært kalibrert, noe ingen andre har gjort.