Back

Dignita AM-8000

Tillförlitlig 8000

Dignita AM 8000 är en alkomätare som uppfyller den nya EU-standarden EN16280:2012.

Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i displayen.
Tester har visat på god mätnoggrannhet.
AM-8000 visar aktuell alkoholhalt i promille.
Mätaren ger tydliga instruktioner till användaren via en stor upplyst display.

När mätaren passerat sista kalibreringsdag tänds en servicelampa för att påminna om kalibrering.

Mätaren har ett utbytbart munstycke.
36 månaders garanti (förutsätter att kalibrering utförs enligt instruktioner).

Att köpa en bra alkomätare är inte lätt. Det finns mycket vilseledande reklam, tomma löften och glättiga förpackningar som förvillar. Som i så många andra fall är det viktigt att vara en medveten konsument.

Kvalitetsnivå på alkomätare

Alla godkända alkomätare innehåller en bränslecell av hög kvalité. Det är den som avgör om mätaren visar rätt värden eller inte. Mätare med annan mätteknik, t ex halvledare, är aldrig godkända eftersom de har så låg tillförlitlighet. För att underlätta för dig som konsument finns det två europeiska standarder som du bör titta efter.

 • SS-EN 16280:2012. För privat användande.
 • SS-EN 15964:2011. För professionell användning, såsom polis, företag m m.

1. Mäta utandningsluft rätt

Att mäta alkohol i utandningsluften ställer höga krav på alkomätaren. En viktig faktor som många tillverkare verkar glömma är att alkoholen i utandningen ska spegla kroppens blodalkoholkoncentration. Det gör den först när man kan ta provet på den djupa lungluften. Det är nämligen längst ner i lungorna som alkoholen i utandningen motsvarar blodets alkoholhalt. En alkomätare som t.ex. tar provet redan efter en halv liter utandad luft kan rapportera resultat som är upp till 70-80 procent fel.

2. Stabila mätvärden

En annan viktig kvalitetsfaktor är att mätaren är stabil och mäter samma nivå varje gång. En mätare som far upp och ner i visade mätvärden är en opålitlig produkt och bör inte få säljas.

3. Regelbunden kalibrering

En tredje viktig faktor är att mätaren kalibreras regelbundet och att den som utför kalibreringen har full koll på att man kalibrerar rätt.

Även om man har en bra alkomätare så finns det några viktiga faktorer som kunden behöver tänka på.

1. Vänta 10-15 minuter innan du blåser

Innan man blåser i en alkomätare så måste man se till att munnen är fri från alkohol. Om man druckit något med alkohol i de senaste 10-15 minuterna, även om det bara är en lättöl, så skall man avstå från att blåsa i alkomätaren.

Många plockar fram sin alkomätare på festen och dricker något starkt, för att direkt därefter blåsa i mätaren. Då får man ett extremt högt resultat som inte motsvarar kroppens påverkan utan enbart vilken alkoholnivå man har i munnen. Dessutom kan kalibreringen av visa alkomätare helt sättas ur funktion, och man måste då sända in sin alkomätare för en ny kalibrering för att kunna lita på resultatet.

2. Håll reda på promillen

Många blandar ihop begreppen mg/l och promille. Mg/l används när man mäter utandningsluft. Promille när man mäter alkohol i blodet. Den svenska trafikbrottslagen säger att man döms för rattfylleri om man framför ett motorfordon, tåg eller båt om man har en alkoholkoncentration på över 0,2 promille eller 0,10 mg/l utandningsluft. Dessa två nivåer motsvarar varandra i alkoholpåverkan.

Att blanda ihop dessa olika mätenheter är mycket vanligt och som konsument är det viktigt att man vet skillnaden. Om man har en alkomätare som bara visar värden utan att ange vilken visningsenhet (milligram per liter eller promille) så kan användaren tro att han/hon bara är hälften så berusad som denne i själva verket är.

BLÅSNINGEN SOM RÄDDAR LIV

Med alkohol i kroppen blir vi sämre bilförare, även dagen efter. Lösningen är att ha en alkomätare i fickan. Med en enkel blåsning kan alla ta sitt ansvar för trafiksäkerheten.
Dignitas alkomätare AM 8000 har tillförlitlig bränslecellsteknik som används till både privat och professionellt bruk.

Produktfördelar med Dignita AM 8000

 • Tillförlitlig och driftsäker.
 • Har inbyggd kalibreringstimer.
 • Användarvänlig och ger ett säkert resultat.
 • Snabb responstid.
 • Innehåller elektrokemisk, alkoholspecifik bränslecell med lång livslängd.
Storlek Cirka 117x65x23 mm
Display Digital display med 4 tecken
Mätteknik Elektrokemisk bränslecell
Mätområde 0.08 - 1.00‰
Loggning av test 5 sista mätningarna
Felmarginal +/–0.05 ‰ vid 0,50 ‰
Tillverkare Dignita
 • Sätt på mätaren
 • Vänta tills mätaren räknat ned till 0 och BLOW samt fyra – – – -syns i displayen.
 • Ta ett djupt andetag och blås till du hör ett klickjud
 • Avvakta resultatet

Får du felmeddelande Er-b eller Err har du blåst för lite luft eller börjat blåsa under nedräkningen. Pröva igen.

NEDLADDNINGAR

Accessory Dignita AM-8000