Info om kalibrering

Vi finnes her for deg når det handler om service, vedlikehold og kalibrering.

Vi er utdannet for service og vedlikehold/kalibrering på alle produktene vi selger, og vi kan tilby full service. Alkometer bør kalibreres hver 12. måned, noe som er avgjørende for holde brenselscellen vedlike. Kalibreringen er avgjørende for korrekte og pålitelige måleresultater! Hvis man ikke kalibrerer alkometeret i henhold til kalibreringsplan, kommer testresultatene til å bli feil. Om du vill ha service/kalibrering på din alkometer, bestiller du enklest her.

Hvorfor kalibrere?

For at du skal kunne stole på de måleresultatene du får, må enheten kalibreres jevnlig. For hardt brukt eller ofte brukt utstyr kan påvirke/forkorte tiden mellom kalibreringene fordi nullpunktet flyttes. Men, det er ikke bruksfrekvens som er avgjørende, som mange tror, men tiden. Uansett om måleren brukes eller ikke, minsker følsomheten på brenselscellen over tid.

Kalibrering hos Dignita

Hver alkometer som du kjøper hos Dignita, eller hos våre forhandlere, kalibrerer du enklest hos Dignita. Vi kalibrerer også enheter fra andre leverandører/merker.  Noen alkometer har en innebygd timer på displayet som varsler om kalibrering. Hvis kalibreringsetiketten/timeren mangler, så er kalibreringsdatoen 12 måneder etter innkjøpsdato.

Vårt serviceløfte ved kalibrering

Etter at vi har mottatt din alkoholmåler for kalibrering, får du den tilbake i løpet av 10 virkedager.

I prisen for kalibrering inngår:

  • Sensorkontroll med de nyeste måleinstrumentene
  • Kalibrering med merkesspesifikt utstyr
  • Kalibrering av teknisk utdannede og erfarne personell
  • Rengjøring av alkoholmåleren
  • Nye batterier
  • 3x Nye munnstykker
  • Fri returfrakt