Alkolås efter rattfylleri

Dignitas alkolås AL-100V för villkorat körkort

Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri i stället för att vara utan körkort. Förutsättningen är att den sökande har ett gällande svenskt körkort och att det handlar om rattfylleri på grund av alkohol och inte andra droger.

Villkorstiden är ett eller två år och räknas från delgivningen av bifallsbeslutet. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig den tid som körkortet tidigare varit omhändertaget eller återkallat.

Vanliga frågor om alkolås efter rattfylleri

Villkorstiden, det vill säga den tid då man har ett körkort med villkor, är ett eller två år. Tiden beror på allvarlighetsgrad och räknas från delgivningen av beslutet om körkort med villkor om alkolås.

Villkorstiden är två år i följande fall:

  • om det gäller grovt rattfylleri
  • om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring

I övriga fall är villkorstiden ett år.

Ring eller maila till oss på Dignitas användarhjälp för villkorat körkort så hjälper vi dig. Du når oss på tel: 019-17 00 00 eller e-mail: info@dignita.se.
Det finns också information på Transportstyrelsens hemsida Körkortsportalen samt i broschyren ”Alkolås efter rattfylleri”.

Ja. Körkortet har en särskild villkorskod 69 på baksidan. Precis som med andra villkor, till exempel glasögon, måste bland annat polisen vid en kontroll kunna identifiera de villkor som gäller för körkortet. Villkorskoden kommer också att anges i vägtrafikregistret.

Ett Dignita-godkänt servicecenter ska utföra en kvalitetssäkrad installation och genomföra förebyggande service och loggtömning av alkolåset var 6:e månad. Om ett alkolås krånglar är servicecentret skyldigt att snarast åtgärda problemet. Du förbinder dig att följa Dignitas och servicecentrets anvisningar för skötsel av alkolåset samt Transportstyrelsens regler för villkorat alkolås.

Då återkallas körkortet under ett eller två år. Under spärrtiden har du inte rätt att köra bil. Får du en spärrtid på mer än ett år krävs dessutom ett nytt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för att återfå körkortet. Du måste också söka nytt körkortstillstånd och genomföra riskutbildning vilket innebär merkostnader.

Du måste installera och serva alkolåset på något av Dignitas certifierade servicecenter. Hitta ditt närmaste servicecenter här

Nej, körkortet med villkor om alkolås är endast giltigt i Sverige.

Nej, alkolåset har manipulationsskydd som kan avgöra om det är en människa som blåser eller ej.

Ja, det är möjligt. Därför är det viktigt att följa instruktionerna om hur du ska använda alkolåset. Alkolåset kan t ex reagera på spolarvätska och handsprit m m.

Ring till Dignita på 019-17 00 00. Vi svarar på dina frågor och ordnar så att ditt alkolås finns klart att installera på det servicecenter som passar dig bäst.