Frågor och svar

Här får du alla de vanligaste frågorna besvarade på ett ställe

Du når oss alltid på telefon: 090-12 94 00 eller via e-post: info@dignita.se om du har frågor gällande ditt köp.

För dig som konsument finns ett antal saker som du bör titta extra på för att hitta en bra alkoholmätare.
 • Är mätvärdet beroende av hur jag blåser? Små alkomätare utan provtagningssystem visar vanligtvis felaktigt mätvärde om du blåser hårt eller löst.
 • Använder alkomätaren ett munstycke? Alkoholmätare utan munstycke kan endast ge en grov indikation eftersom omgivningens luft blandas med utandningsluften innan den når mätaren.
 • Har alkoholmätaren en mätteknik som inte ger utslag för störande ämnen såsom cigarettrök?
 • Är alkomätaren stabil inom det av leverantören rekommenderade kalibreringsintervallet?
 • Är leverantören etablerad med produkter med erkänt hög kvalitet?
 • Ser produktens datablad över mätnoggrannhet pålitlig ut, eller är det en kopia av en annan erkänd leverantör?
 • Finns det pålitliga svenska referenser?
 • Ser mätaren ut som ett kvalitetsinstrument? Ser den ut som en rolig gimmick är det oftast tyvärr också bara det.

Många alkomätare marknadsför sig idag med ”samma mätteknik som polisen”.
Nej långt ifrån alla alkomätare som säljs håller måttet enlig oss.
Vi rekommenderar alltid att välja en Orginal alkomätare efter ditt eget behov, samt att det finns referenstester som visar på bra kvalitet.
De alkoholmätare vi säljer är noga utvalda samt håller hög kvalitet med bra testvärden. Sedan är det viktigt att man väljer en leverantör med fullständiga garantier.

I Sverige går gränsen vid 0.2‰ för rattfylleri samt 1.0 ‰ för grovt rattfylleri.
Ny rattfyllerilag trädde i kraft den 1 Januari 2010.
Har personen mer än 0,2 promille i blodet blir domen rattfylleri och man förlorar körkortet i minst ett år. Om domen blir grovt rattfylleri är återkallelsetiden tiden minst två år.

Polisen har valt att bara visa rött eller grönt, detta för att undvika diskussion med trafikanten vid vägkanten. Vid ett positivt prov får personen sedan blåsa i en annan alkomätare hos Polisen alt ta blodprov där den exakta alkoholhalten kan utläsas.

Nej, men volymen och hur du blåser är en oerhört viktig parameter för att få ett korrekt resultat. För att vara lätt att använda är bra alkoholmätare okänsliga för hur du blåser, hårt, löst osv. För mätnogrannheten är det viktiga att det är en konstant utandning.

Du kan hyra ditt Dignita alkolås AL-100V för villkorat körkort, och då ingår installation, service och kalibrering. Priser och villkor för dessa hittar du under fliken ”Kostnad” på ”Villkorat Alkolås”.

Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift och i hyran ingår alla planerade tjänster som krävs för det villkorade alkolåset under hela villkorsperioden. Kostnad tillkommer för obligatoriska läkarkontroller.

För enklare alkomätare får du ett felaktigt utslag för alkohol efter att du rökt men det får du inte med en bra alkomätare. Du bör däremot inte blåsa rök direkt in i mätaren då mätcellen kan ta skada.

Du kan använda samma munstycke, även om vi rekomenderar att byta med jämna mellanrum av hygieniska skäl. Om du blåser väldigt många gånger kan du dock få mycket kondens/skräp i munstycket, då bör du byta alt skölja av det rejält.

Då återkallas körkortet under ett eller två år. Under spärrtiden har du inte rätt att köra bil. Får du en spärrtid på mer än ett år krävs dessutom ett nytt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för att återfå körkortet. Du måste också söka nytt körkortstillstånd och genomföra riskutbildning vilket innebär merkostnader.

Ja, du kan allvarligt skada mätaren om du har för höga koncentrationer som du blåser.
Du bör absolut undvika är att blåsa direkt efter att du druckit starksprit (inom 20 minuter). Då blodet har nivå i promille och sprit i procent blandas det oerhört stora koncentrationer och nivå motsvarar ofta över 10 promille vilket är helt omöjligt att åstadkomma på ”normalt” sätt. Detta skadar sensorn då den inte är avsedd för detta.
Du får dessutom ett alldeles för högt mätvärde som inte motsvarar din blodalkoholhalt. Väntar du minst 20 minuter efter så får du både rätt värde och riskerar inte att skada sensorn.

Läkarintygen ska vara utfärdade av en läkare med specialistkompetens. Du kan kontakta Dignita på 019-17 00 00 eller sjukvårdsupplysningen eller närmaste vårdcentral för att höra om en sådan läkare finns i närheten av dig.

De polisen använder Dräger har en maximal avvikelse + /- 0.05‰.
Våra alkomätare har minst en noggrannhet på +/- 0,1% vilket ger en väldigt bra indikation på om man har över gränsen 0,2‰.
Det innebär i praktiken att läser du 0.2‰ på instrumentet ligger du normalt inom 0.19 – 0.25‰.
Du bör absolut inte använda din alkomätare för att testa dina gränser utan att du undviker bilkörning och liknande tills du är helt nykter!

Du får endast använda sådana alkolås som Transportstyrelsen godkänt och som presenteras på deras hemsida. Dignita AL-100V är ett av de få godkända alkolåsen. Det krävs även att alkolåset är programmerat på rätt sätt och personligt utfärdat till dig.

Ring till Dignita på 019-17 00 00. Vi svarar på dina frågor och ordnar så att ditt alkolås finns klart att installera på det servicecenter som passar dig bäst.

Du måste installera och serva alkolåset på något av Dignitas certifierade servicecenter. Hitta ditt närmaste servicecenter här

De alkomätare vi säljer med bränslecell måste skickas in till oss för kalibrering och det kostar 499 SEK inklusive moms och frakt båda vägarna. Önskas faktura med 30 dagar netto, ring 090-695 13 08 eller mejla robert.herrgard@dignita.se.

Du måste kontrollera och utföra service på alkolåset minst var 6:e månad. Service måste också ske vid andra tillfällen än var 6:e månad om du inte följer föreskrivna krav om alkolåsets användning och t.ex. försöker starta fordonet trots att du har druckit alkohol. Alkolåset informerar om när service ska göras med både ljud och ljussignaler. Vid samtliga servicetillfällen överförs loggade uppgifter från alkolåset till Transportstyrelsen. Om inte uppgifter överförs vid de tillfällen som krävs kan Transportstyrelsen upphäva tillståndet för villkorat körkort.

De flesta bra alkomätare indikerar när kalibrering ska ske, men det ligger på mellan 200-300 tester och i undantagsfall upp till 1000 tester. Det bör alltid ske en kalibrering av alkoholmätaren efter minst 12 månader. Polisen kalibrerar sin alkomätare var 3:e månad för att vara på den säkra sidan.

Ett Dignita-godkänt servicecenter ska utföra en kvalitetssäkrad installation och genomföra förebyggande service och loggtömning av alkolåset var 6:e månad. Om ett alkolås krånglar är servicecentret skyldigt att snarast åtgärda problemet. Du förbinder dig att följa Dignitas och servicecentrets anvisningar för skötsel av alkolåset samt Transportstyrelsens regler för villkorat alkolås.

Typiskt 0.6% av uppmätt värde per månad.
Vi rekommenderar dock starkt att kalibrera eller byta sensor då mätaren indikerar.
Efter det kan vi inte garantera driften.

Du får börja köra efter Transportstyrelsens beslut när alkolåset är installerat och ditt nya villkorade körkort är utfärdat. Efter villkorsperiodens slut gäller att du måste ha beviljats körkortstillstånd samt att ansökningshandling kommit in till Transportstyrelsen och godkänts för att ditt vanliga körkort ska kunna utfärdas.

Enklast beställer du din alkomätare direkt online i vår webbshop.
Har du frågor eller vill beställa via telefon är det bara att ringa oss: 090 12 94 00. Vi hjälper dig gärna att välja en bra alkomätare som passar just dina behov. Vi har öppet alla vardagar kl. 8-17.

Nej, körkortet med villkor om alkolås är endast giltigt i Sverige.

Vi levererar när vi mottagit, packat samt säkrat din beställning med Posten.

Nej, den som inom de tre senaste åren haft sitt körkort förenat med villkor om alkolås kan inte bli godkänd som handledare.

Alkolåset är personligt så du får alltså endast köra det fordon som har ditt alkolås installerat. Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås gäller alla körkortstyper, även A och AM. Det gäller dock inte för förarbevis eller traktorkort. Det är tillåtet att ha alkolås i flera fordon samtidigt.

Vid upprepade underkända utandningsprov eller återkommande utandningsprov kommer det att krävas tidigarelagd service av alkolåset. Samma sak gäller om utandningsprov inte lämnas under färd. Vid service skickas uppgifter ur alkolåsets logg till Transportstyrelsen. Om du inte genomför service inom föreskriven tid går fordonet inte att starta, utan får bogseras eller bärgas till ett servicecenter för att alkolåsets blockering ska kunna hävas. Underkända utandningsprov kan både få konsekvenser för fortsatt körkort med villkor och för att få tillbaka körkortet efter villkorstiden.

Ja, det är möjligt. Därför är det viktigt att följa instruktionerna om hur du ska använda alkolåset. Alkolåset kan t ex reagera på spolarvätska och handsprit m m.

Nej, alkolåset har manipulationsskydd som kan avgöra om det är en människa som blåser eller ej.

Alkolåset är personligt för dig. Det betyder att du också är personligen ansvarig för alla blås i alkolåset, oavsett vem som blåst. Detta innebär att andra får köra fordonet, men du är ansvarig för vad som sker med låset

Ja. Körkortet har en särskild villkorskod 69 på baksidan. Precis som med andra villkor, till exempel glasögon, måste bland annat polisen vid en kontroll kunna identifiera de villkor som gäller för körkortet. Villkorskoden kommer också att anges i vägtrafikregistret.

Den som har körkort med villkor om alkolås måste inte ta om sitt körkort vid villkorstidens slut. Detta under förutsättning att villkoret om alkolås inte undanröjs på grund av misskötsamhet under villkorstiden. Den som inte har villkor om alkolås och istället får sitt körkort återkallat mer än ett år måste ta om sitt körkort. Den som har ett körkort med prövotid och får detta återkallat måste ta om sitt körkort oavsett.

Nej. Villkorstiden räknas från den dag du delges bifallsbeslutet och löper ett eller två år (enligt beslutet) oavsett hur lång tid ditt körkort tidigare varit återkallat.

Kalibrering hos oss utförs enligt godkänd metod och med utrustning/rekommendation från respektive märke.

 • Kontroll och genomgång av instrumentets funktioner.
 • Uppdatering av (mjukvaran) som är inprogrammerad i mätaren.
 • Vid kalibreringen justeras om möjligt datumet i displayen till nästa kalibreringstillfälle (365 dagar).
 • Rengöring av innerdelen.
 • Kalibrering av promillemätare utförs av oss med orginalverktyg och gas från
 • Nya batterier vid behov. Gäller ej inbyggda batterier, exempelvis Dräger 3820
 • Automatisk påminnelse från oss när nästa kalibrering ska ske.
 • Porto/returfrakt samt försäkring

KALIBRERA DIN ALKOMÄTARE SNABBT & ENKELT

 1. Boka din kalibrering, det gör du enklast här.
 2. När vi fått din beställning skickas ett förfrankerat returbrev till dig.
 3. Du lägger din alkomätare i brevet du fått och lämnar den på ett postombud.
 4. När vi mottagit din alkomätare får du tillbaka den nykalibrerad inom 4–5 arbetsdagar.

Enklare kan det inte bli!

Finns din modell inte med här ber vi dig ringa oss på vår telefonsupport: 090–12 94 00 (vardagar 8–17) för att kontrollera att vi kan utföra kalibrering på din alkomätare.

 • Dräger Alcotest 3000
 • Dräger Alcotest 3820
 • Dräger Alcotest 5510
 • Scandtest AM-800
 • Scandtest AMP-100
 • Dignita AM-4
 • Dignita AM-5
 • Dignita AM-5e
 • Dignita AM-7
 • Dignita AM-7 Pro
 • Dignita AM-4000
 • Dignita AM-6000
 • Dignita AM-7000
 • Dignita AM-8000
 • Dignita AMP-100
 • Dignita AMP-200
 • Ethylec
 • Ethyway
 • Alcotrack AL7000
 • Alcotrx Pro100
 • Sentech Alcoscan AL7000 Premium
 • Sentech ALP-1
 • Sentech ALC-1
 • Sentech ALC-1 sensor
 • Sentech Alcoscan AL8000
 • ACE Metro (Alcoscan AL8000 OEM, Tyskland)
 • ACE I (Alcoscan AL7000 Premium OEM, Tyskland)
 • ACE II Premium (Alcoscan AL9000 OEM, Tyskland)
 • ACE III (ALC-1 OEM, Tyskland)
 • Alco Check AL-9000 (Teknikmagasinet)
 • Alco Check AL-7000 (Teknikmagasinet)
 • Alco Check AL-2500 (Teknikmagasinet)
 • Alco Check TM-9010 (Teknikmagasinet)
 • Sentech Alcoscan AL6000 Prestige
 • Sentech Alcoscan AL9000
 • Sentech Alcoscan AL9000L
 • Sentech Alcoscan AL9010
 • Sentech Alcoscan AL2600
 • Alcoscent DA7000
 • Alcofind DA7000
 • FCA-35
 • FCA-7000
 • FCA-9000

Villkorstiden, det vill säga den tid då man har ett körkort med villkor, är ett eller två år. Tiden beror på allvarlighetsgrad och räknas från delgivningen av beslutet om körkort med villkor om alkolås.

Villkorstiden är två år i följande fall:

 • om det gäller grovt rattfylleri
 • om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring

I övriga fall är villkorstiden ett år.

Instruktioner, goda råd och information om skötsel gällande Dignita AM7000 m m hittar du i manualen. Klicka här för all info på flera olika språk.

Ring eller maila till oss på Dignitas användarhjälp för villkorat körkort så hjälper vi dig. Du når oss på tel: 019-17 00 00 eller e-mail: info@dignita.se.
Det finns också information på Transportstyrelsens hemsida Körkortsportalen samt i broschyren ”Alkolås efter rattfylleri”.

Funktionsmässigt fungerar villkorade alkolås på samma sätt som andra alkolås. Föraren måste blåsa i enheten innan bilen startar för att mäta promillegraden i blodet. Om promillegraden överstiger 0,2 promille, tillåts inte bilen att starta.

Men det som skiljer villkorade alkolås från andra alkolås är att de är endast kan användas av personer som har beviljats körkort med villkor att alkolås finns i bilen.  Det är Transportstyrelsen som utfärdar dessa villkor men du måste själv ansöka om det efter du har fått en dom för rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Vid servicetillfällena av alkolåset så skickas en loggfil till Transportstyrelsen som följer upp t.ex. antalet misslyckade startförsök eller försök att starta bilen utan att använda alkolåset. Transportstyrelsen kan återkalla tillståndet vid upprepade överträdelser.

Ett alkolås är känsligt. Har du alkohol i munhålan så reagerar alkolåset på det.

Det man bör tänka på är att många saker som innehåller små naturliga mängder alkohol, t ex cigaretter och vissa livsmedel såsom mogen frukt och godis kan ge utslag i ett alkolås. I sådana fall handlar det om s.k munalkohol och då räcker det med att skölja munhålan med vatten och sedan blåsa igen. Har man däremot intagit alkohol i mer koncentrerad form genom dryck så detekteras alkoholen från luften i lungorna. Alkohol i lungluften går inte att skölja bort med vatten utan fortsätter ge utslag så länge du har alkohol i kroppen.

Ett alkolås har du i ett eller två år beroende på vilken dom du har fått. Tiden räknas från när du blir delgiven ett beslut om alkolås. Du kan alltså inte räkna med den tid som körkortet varit återkallat.

Två års villkorstid kan du få i följande fall:

 • Om det gäller grovt rattfylleri, dvs minst 1,0 promille alkohol i blodet eller är avsevärt påverkad eller kör på ett trafikfarligt sätt med alkohol i blodet. Dvs promillehalten kan alltså vara lägre än 1,0.
 • Om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till flera fall av rattfylleri.

Annars  är villkorstiden i regel ett år.

Endast fordon som är utrustat med ditt personliga alkolås får köras under villkorstiden. Det går dock att ha flera fordon med personliga alkolås monterade.

Ja, det kan du. Du kanske har både en egen bil och ett fordon du använder i jobbet eller kanske en husbil. Då har du rätt att montera personliga alkolås i samtliga dina fordon. Dignitas alkolås är även möjligt att montera på din MC.

Att tänka på: Det är inte fordonet i sig som är villkorat utan ditt körkort. Däremot är du personligen ansvarig för ditt alkolås. I praktiken betyder det att om du lånar ut bilen till en annan person som ”blåser rött” så är det du som är ansvarig för detta.

2023 kostar Dignitas villkorade alkolås 1.095 kr i månaden om din villkorstid är två år, är den ett år kostar det 1.595 kr i månaden. Då ingår förutom låset även installation på något av våra över 100 serviceställen i landet.
Du ska enligt lag göra en ordinarie service och loggtömning var 6:e månad på något av våra serviceställen och det ingår också i månadsavgiften.

I Sverige är gränsen för rattfylleri av normalgraden 0,2 promille. Vid 1,0 promille eller högre bedöms det som grovt rattfylleri och då är straffet hårdare.

Ett alkolås är en enhet som är ansluten till bilens startsystem och kräver att föraren blåser sin utandningsluft i enheten för att mäta promillegraden i blodet innan bilen startar. Om promillegraden överstiger inställd promillegräns tillåts inte bilen att starta. I villkorade alkolås är promillegränsen alltid 0,2 men i kommersiella alkolås kan promillegränsen justeras nedåt enligt den policy företaget har.

Alkolåsets funktion är baserad på en mätteknik som mäter mängden alkohol i andningsluften. När föraren blåser in i enheten, mäter en sensor promillegraden i utandningsluften. Om promillegraden överstiger den förinställda nivån, låses bilens startsystem och bilen kan inte startas.

Det är viktigt att notera att alkolås är en extra säkerhetsåtgärd och inte en ersättning för ansvarsfull och säker körning. Det är fortfarande viktigt att undvika att köra bil om man har druckit alkohol.

Alkolås delas in i villkorade och kommersiella alkolås.