Köpvillkor

1. KÖP

Vid beställning över Internet ingås ett avtal om köp när du tryckt på ”Sänd beställning” i kundvagnen. Därefter skickas automatiskt en preliminär orderbekräftelse till dig via e-post (förutsatt att du lämnat rätt e-postadress). Du kan då kontrollera vad du beställt från oss. Om något blivit fel eller om du vill ändra något kontaktar du oss via e-post eller telefon. 

2. PRISER

Priserna som framgår i vår webshop är inklusive moms och alltid aktuella. Dignita förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. I händelse av prishöjning efter lagd order, kontaktar vi dig innan leverans. Du har då rätt att häva köpet. Varken prissänkningar eller prishöjningar som presenteras i vår webshop påverkar order som redan lämnat vårt lager.

3. LEVERANSINFORMATION

Om din order är klar för leverans, skickas den så snart vi kan från det att vi mottagit den i vårt system. Alla våra produkter skickas med Posten och är försäkrade med spårnummer.

Id-handling vid utlämning av paket
Vid utlämning av paket via serviceställe måste id-handling alltid uppvisas.

4. BETALNING

Kortbetalning

I samarbete med Svea Ekonomi erbjuder vi kontokortsbetalning.
Genom att lämna information i kassan godkänner du Dignita köpvillkor.
Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du dessa villkor.

Faktura

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att Dignita godkänner betalning mot faktura, du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

Äganderättförbehåll

Alla beställda varor är leverantörens (Dignitas) egendom till full betalning kommit tillhanda. Dignita ingår inte avtal med minderåriga utan målsmans godkännande.

5. GARANTI/REKLAMATION

Dignita ger garanti på samtliga produkter med varumärket Dignita, det gäller för både privatpersoner och företag förutsatt att produkterna är inköpta från Dignita eller av Dignitas auktoriserade återförsäljare. Garantitiden för mätare är 36 månader, förutsatt att kalibrering görs av Dignita senast var 12:e månad, se nedan. Om produkten inte kalibreras hos Dignita är garantitiden 12 månader. Garantitiden för lås är 12 månader. Om det skulle visa sig att kunden åberopat garanti och verkstaden konstaterar att felet beror på yttre åverkan och inte täcks av garantin, så står kund för reparationskostnaden. Sensorn/bränslecell faller inte under garantin. Dignita svarar inte för skador på annan egendom än levererad produkt. Vi svarar inte heller för skador som åsamkats tredje man på grund av en felaktig produkt eller andra indirekta skador och följdskador. För produkter med andra varumärken än Dignita gäller tillverkarens garanti.

Kunden ansvarar för att transport/frakt av produkt/fordon till av Dignita angiven verkstad eller direkt till Dignita där kontroll av om det föreligger ett reklamationsärende sker. Om det konstateras felaktighet på produkt som faller inom Dignitas garantiåtaganden så äger Dignita rätt att hantera garanti/reklamationsärende genom att byta ut den felaktiga produkten med en likvärdig produkt.

Dignitas skadeståndsansvar är begränsad till direkt skada. Dignita ansvarar således inte för indirekt skada som ex utebliven vinst, transportkostnader eller andra kostnader i samband med felaktighet på Dignitas produkt eller andra följdskador. Ansvaret för direkt skada är begränsad till produktens värde vid reklamationstillfället. Bedömningen av värdet görs av Dignita.

Telefon: 090 12 94 00

Epostinfo@dignita.se

Service/kalibrering

Dignita skickar en förfrankerad returpåse var 12:e månad till samtliga kunder som köpt en alkoholmätare med Bränslecell. Returpåsen skall användas av kunden för att skicka in den inhandlade alkomätaren för service/kalibrering som skall utföras av Dignita var 12:e månad för att garantin ska gälla. I samband med att returpåsen skickas ut från Dignita till kunden så faktureras kunden för service/kalibrering enligt gällande prislista.

6. ÅNGERRÄTT

Privatperson har 14 dagar på sig att ångra köp från den dag man mottagit varan. Varan skall då vara i väsentligen oförändrat skick (Plombering får ej vara bruten – varan får ej vara använd). Om kund vill ångra köpet på en vara måste kund först kontakta oss för att få ett returnummer. Det är kundens ansvar att bekosta returfrakten samt att tillse att varan kommer tillbaka till Dignita i oskadat skick. Se därför till att varan emballeras väl. Om något skulle hända med varan trots att den emballerats på ett tillfredställande sätt, är det Posten som är ersättningsskyldiga. Viktigt att veta är att returen inte är godkänd förrän vi kontrollerat varan. Vid godkänd retur så återbetalas pengarna till kundens konto inom 14 dagar. Vid ej godkänd retur så returneras varan och frakt debiteras. Länk till ångerblankett hittar du här: ångerblankett 

7. FEL VID LEVERANS

Eventuella fel i leverans skall anmäls till Dignita. Vi rekommenderar att ni kontaktar oss via telefon: 090-12 94 00 eller via e-post: info@dignita.se 

8. EJ UTLÖSTA PAKET

Beställda men ej utlösta paket debiteras med full frakt och returfrakt dock minst 400 kronor exklusive moms. Specialbeställda varor debiteras fulla värdet samt frakt och returfrakt.

10. PRODUKTINFORMATION

Dignita reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen som finns i Internetbutiken samt kan ej heller garantera att bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

11. KUNDUPPGIFTER

Klicka här för information om vår integritetspolicy.