Användarinformation för villkorade alkolås

Dignita AL-100 är testat och godkänt av MHF Test Lab enligt den senaste EU- & CENELEC-standarden. AL-100V har inbyggt skydd mot manipulering med hjälp av blås-sug-blås teknik.

Läs våra instruktioner noga och titta på våra filmer så får du en enklare och behagligare tid med ditt Dignita AL-100

Hel Kundutbildning:

Blåsteknik:

Så här använder du ditt Dignita AL-100:

 • Lås upp bilen med fjärrkontrollen eller slå på tändningen för att starta uppvärmningen av alkolåset.
 • Ta loss handenheten från hållaren och sätt på ett munstycke.
 • När displayen visar ”tESt” tar du ett djupt andetag och blåser in luft förbi dubbelpipet.
 • Avsluta blåsningen med ett kort insug och ett kort utblås.
 • När ”PASS” visas i displayen är det klart att starta fordonet.
 • När fordonet startats visas ”SAFE”.

Ladda ner användar- & servicemanual till Dignita Alkolås AL-100V

 

Viktig information för att undvika överträdelser

Det är mycket viktigt att du noga läser manualen och de föreskrifter som gäller för att undvika överträdelser då dessa förorsakar tidigarelagd service och störningar av dina transportbehov. Begär alkolåset tidigarelagd service måste den utföras för att inte låset ska bli helt blockerat.

Här är överträdelser som förorsakar tidigarelagd service:

 • Ogiltig start av fordon utan godkänt utandningsprov.
 • Tre strömavbrott sedan föregående service.
 • Om återtest inte getts inom utsatt tid vid tre tillfällen sedan föregående service.
 • Om återtest blivit underkända på grund av otillåten uppmätt alkoholhalt vid tre tillfällen sedan föregående service.
 • Om totalt fem utandningsprov före fordonsstart blivit underkända på grund av otillåten alkoholhalt sedan föregående service.

Alkolåset kan också kräva tidigarelagd service om det förekommit många felmeddelanden.